• Václav Vokolek
  • nakladatelství TRIÁDA 2000
  • 244 stran
  • naše cena 220 Kč

Kostru knihy tvoří popis rodinného zázemí a života předků – autor vypráví o svém otci, básníku Vladimíru Vokolkovi, jeho bratrech Vojmírovi (výtvarník) a Vlastimilovi (tiskař) a dědečkovi Václavovi, zakladateli pardubické tiskárny. Evokuje atmosféru Sudet, z nichž byli vyhnáni původní, převážně němečtí obyvatelé a do nichž se narodil. Vedle toho popisuje kulturní prostředí severních Čech padesátých až šedesátých let, dále líčí svůj život v Praze. Text vzpomínek nedodržuje důsledně chronologii vyprávěného, ale je vystavěn spíše asociativně.