• katalog k výstavě Jana Mošťka
  • E C Q U O  2001
  • naše cena 20 Kč

Výstava se konala 24.5.2001 – 27.6.2001 v Praze na Staroměstském náměstí. Úvodem slovo Václava Vokolka – Při posuzování obrazů Jana Moštěka se musíme zbavit vší literárnosti a přistupovat k nim zcela profesionálně. Jsou skutečným objevem. Jsou překvapením. Nejedná se pouze o práci nadaného samouka, o pozoruhodný důkaz činnosti insitního tvůrce, ale o skutečnou malířskou práci, navíc zařaditelnou do dobového kontextu. Bude tu řeč o malíři, který napsal náramnou prózu O malíři, jenž chtěl malovat jako Gauguin. Bude tu řeč o malíři, který po celý život čekal na dopis, jenž nepřicházel.