• Václav Vokolek
  • vydalo nakladatelství OMEN k výstavě V.Vokolka v Galerii města Plzně v roce 2004.
  • 47 stran
  • naše cena: 100 kč

„Popsat tu krajinu znamenalo již předem zapomenout. Rozprostírala se. Rozkládala se mezi hradbami horizontu. Odtud až potud. Nebylo z ní úniku, a přece nebylo možné do ní vstoupit“. Výstava v Plzni shrnula mnohaletý zájem malíře a básníka o krajinu. Katalog je vlastně obrazy ilustrovanou básnickou sbírkou se studií Martina C. Putny.