• Miroslav Pekárek,
  • OMEN 2018
  • 243 stran
  • naše cena: 230 Kč

Kniha přináší neobvyklý pohled na zdraví člověka a ještě neobvyklejší možnosti jeho léčení. Její autor, zakladatel české onkologie MUDr. Josef Pekárek, v knize popisuje své dlouhodobé zkušenosti a svůj nevšední život zasvěcený medicíně. Věnoval této vědě a pomoci pacientům přes půl století a dospěl k překvapujícím názorům i léčebné praxi.Zkušeného lékaře to, čemu se říká klasická medicína, neuspokojovalo.

Rozhodujícím impulsem pro změnu bylo setkání s léčitelem Zezulkou, z něhož vznikla významná, ale utajená spolupráce. V nových politických poměrech založil Naturcentrum Salvea, které úspěšně funguje dodnes, i po zakladatelově smrti. Jím propagované metody mají pokračovatele a Pekárkův sen o sloučení klasické a alternativní léčby se naplňuje.