• Václav Vokolek
  • OMEN a Městská knihovna Děčín 2007
  • naše cena 200 Kč

Jestliže zřenou přírodu, kterou dočasně obýváme, nazýváme krajinou, pak se jedná o výjimečný výsek světa, který je naším domovem. Dávno určeným prostorem našeho bytí, jevištěm příběhů a vratkých osudů. Pobývání v krajině vymezují obrysy a obzory. Odtud až tam. Odtud až sem. Krajina se během života stává zrcadlem, v němž se zhlíží smrtelný člověk, stejně jako nesmrtelný Stvořitel. Místem, kde se země dotýká nebes…