• Václav Vokolek
  • OMEN 2010
  • 110 stran + CD
  • naše cena 200 Kč

Zesláblé slunce pozdního léta objalo krajinu. Z posledních sil. Z posledních chvil. Tíha dolehla. Rozlehlá. Odlehlá. Vše bylo zapovězené a drolilo se v ústech jako přezrálé obilí. Nebylo úniku. Boží past sklapla s úlevným výdechem“. Ukázka z knihy dobře ilustruje náladu celé sbírky básní a krátkých textů. Součástí knihy jsou nejen fotografické ilustrace, ale i DVD s filmem Jana Marouška, hudbou Petra Piňose a zpěvem Zuzany Dumkové.