• Radim Vašinka
  • OMEN 2009
  • 299 stran
  • naše cena 250 Kč

Knížka, shrnující na jednu kopu všechno, co jsem napsal kdy jakýchs takýchs veršů, zahrnuje básně rozličných žánrů, různého časového rozpětí i rozličných kvalit. Ale co bych asi vyřadil z básnické sbírky, ponechávám v této knížce, která tak svojí strukturou vytváří jakýsi lyrický deník mého života. Svoji poezii beru napůl vážně, ale i napůl nevážně, už proto, že si myslím, že jakmile se básník začne brát příliš vážně, má se na to vykašlat.